t. 730 136 174 kontakt@smw.legal

Studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od II roku studiów zdobywała doświadczenie podczas praktyk w kancelariach prawnych i Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Podczas studiów ukończyła szkolenie przygotowujące do wykonywania zawodu mediatora, które uprawnia do ubiegania się o wpis na listę Stałych Mediatorów Sądowych prowadzoną przez Prezesów Sądów Okręgowych oraz na Listę Stałych Mediatorów Ogólnopolskiego Stowarzyszenia OPTIMUS MEDIATOR. Angażowała się dodatkowo w projekt obywatelskiego monitoringu sądów prowadzony przez Fundację Court Watch Polska.

Aktualnie jest seminarzystką w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie przygotowuje pracę magisterską dotyczącą regulacji nadzoru nad koncentracją przedsiębiorców.

Z ramienia SMW Legal uczestniczy w pracach legalROOM buildingSMART Polska.

Biegle włada językiem angielskim.