t. 730 136 174 kontakt@smw.legal

Kamil Nowak

of counsel | radca prawny

Radca prawny od 2016 r. Praktykę prawniczą rozpoczął w 2008 r., zajmując się szeroko pojętym prawem gospodarczym, podatkowym oraz regulacji rynków finansowych. W ramach pracy zawodowej współpracował z podmiotami działającymi na rynkach finansowych, w tym z jednym z największych prywatnych towarzystw inwestycyjnych aktywów niepublicznych.

Doradza przy projektach o charakterze interdyscyplinarnym i wielopłaszczyznowym, które wymagają analiz norm na różnych poziomach – od unijnych oraz polskich przepisów powszechnie obowiązujących, przez treść uchwał Komisji Nadzoru Finansowego, po regulacje o charakterze wewnętrznym. Brał udział w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze wierzytelności i nieruchomości, zarówno od strony prawnej, jak i inwestycyjnej. Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami, w których uczestniczyły banki, domy maklerskie, licencjonowani doradcy inwestycyjni, doradcy podatkowi.

Jest jednym ze współtwórców Fundacji Instytut Allerhanda, niezależnej jednostki naukowej, prowadzącej interdyscyplinarne i porównawcze studia nad rolą instytucji prawnych w konstytuowaniu oraz funkcjonowaniu rynku. Obecnie w ramach Instytutu pełni funkcję Dyrektora zarządzającego projektem „Centrum Badań nad Regulacjami Wzmacniającymi Konkurencyjność Gospodarek” przyznanego w ramach grantu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół prawa spółek, ładu korporacyjnego, prawa gospodarczego Unii Europejskiej oraz prawa podatkowego.

Biegle posługuje się językiem angielskim.