t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

Kamil Stolarski

partner zarządzający | radca prawny

Radca prawny od 2016 r. Doktor nauk prawnych. Praktykę prawniczą rozpoczął w sierpniu 2009 r. Początkowo zajmował się prawem administracyjnym. Z czasem wyspecjalizował się w kontraktach i sporach budowlanych. Dziś jako partner SMW Legal zarządza procesem obsługi prawnej Klientów kancelarii.

Brał udział w obsłudze prawnej największych kubaturowych inwestycji budowlanych w Polsce, między innymi obiektów sportowych realizowanych na EURO 2012, spalarni odpadów w Warszawie oraz Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS. Przygotowywał ekspertyzy i programy szkoleń na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Doradzał w zakresie prawnych aspektów działalności B+R na rzecz jednostek powiązanych z Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Łódzką i Politechniką Śląską, w tym centrów transferu technologii.

Od lutego 2019 r. członek zarządu Stowarzyszenia buildingSMART Polska – polskiego oddziału jednej z najważniejszych międzynarodowych organizacji na rynku budowlanym. BuildingSMART International to m.in. twórca IFC, otwartego standardu wymiany danych dla technologii BIM (ang. Building Information Modelling). Przewodniczy także pracom legalROOM działającemu przy buildingSMART Polska. Doradza w zakresie prawnych i organizacyjnych aspektów BIM na inwestycjach prywatnych i publicznych. Uczestniczył w projekcie wdrożenia BIM w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych.

Prowadził zajęcia dydaktyczne na uczelniach wyższych m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechnice Warszawskiej i Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie ukończył również studia doktoranckie. Naukowo zajmuje się europejską tradycją prawną i zagadnieniem dekodyfikacji prawa. Wychodzi z założenia, że prawdziwa nauka prawa musi opierać się na doświadczeniu poprzednich pokoleń prawników. Dlatego też brał udział w wielu konferencjach naukowych, w tym międzynarodowych organizowanych w Krakowie, Neapolu, Paryżu i Bolonii. Publikuje artykuły naukowe, prowadzi projekty badawcze, a w roku 2018 r. wziął udział w wyjeździe, w trakcie którego prowadził prace badawcze na Uniwersytecie Montrealskim, Uniwersytecie McGill w Montrealu i Uniwersytecie Loyola w Nowym Orleanie.

Artykuły

Konferencje i szkolenia