t. 730 136 174 kontakt@smw.legal

Kinga Gąska

aplikant radcowski

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W trakcie studiów jako członek samorządu studenckiego brała udział w organizacji licznych wydarzeń, w tym o charakterze charytatywnym.

Praktykę prawniczą rozpoczęła po ukończeniu II roku studiów prawniczych, zajmując się zarówno obsługą prawną podmiotów gospodarczych, jak i klientów indywidualnych. Następnie pracowała w wiodącej polskiej kancelarii zajmującej się prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym, gdzie obsługiwała proces upadłości konsumenckiej.

Członek istniejącego w ramach SMW Legal zespołu doradzającego w zakresie prawa pracy.

Pracę magisterską pod tytułem “Tymczasowa ochrona prawna w sprawach małżeńskich” obroniła z wynikiem bardzo dobrym w Katedrze Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej pod kierownictwem prof. dr. hab. Andrzeja Jakubeckiego.

Biegle włada językiem angielskim.