t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

Konrad Majewski

partner zarządzający | radca prawny

Radca prawny od 2016 r. Praktykę prawniczą rozpoczął w czerwcu 2010 r. Początkowo zajmował się prawem zamówień publicznych, w tym przede wszystkim formalnymi aspektami postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz kontrolą udzielania zamówień publicznych. Z czasem wyspecjalizował się w obsłudze podmiotów z branży budowlanej, w szczególności w zakresie prawa zamówień publicznych, prawnych aspektów BIM (Building Information Modelling), kontraktów oraz sporów. Doradza także w zakresie prawa karnego gospodarczego, szczególnie w zakresie kwestii związanych z prawem spółek handlowych, zmowami przetargowymi i aspektami cywilnoprawnymi. Jako partner SMW Legal zarządza procesem obsługi prawnej Klientów kancelarii.

W trakcie pracy w Urzędzie Zamówień Publicznych brał udział w prowadzeniu kontroli zgodności z przepisami prawa zamówień publicznych dużych infrastrukturalnych inwestycji budowlanych. Obecnie doradza zamawiającym i wykonawcom w jego stosowaniu. Między innymi MPO w Warszawie przy zamówieniu publicznym na modernizację zakładu unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych, Politechnice Śląskiej przy zamówieniu na dostawę przeszło 1000 autobusów elektrycznych oraz Polskim Sieciom Elektroenergetycznym we wdrażaniu BIM w inwestycjach elektroenergetycznych. Reprezentuje Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą, a także w sporach o rozliczenie inwestycji budowlanych przed sądami powszechnymi oraz w trakcie negocjacji. Jest obrońcą w procesach karnych gospodarczych dotyczących między innymi odpowiedzialności członków zarządu, oszust i oszustw dotacyjnych.

Prowadził zajęcia dydaktyczne na uczelniach wyższych m.in. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Politechnice Warszawskiej. Wykłada w ramach licznych szkoleń i konferencji dotyczących prawa zamówień publicznych oraz prawnych aspektów BIM. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych. Reprezentuje kancelarię w pracach legalROOM przy buildingSMART Polska.

Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów z zakresu gospodarki nieruchomościami na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Brał również udział w studiach podyplomowych z zakresu BIM na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Artykuły

Konferencje i szkolenia