t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

Paweł Dębowski

of counsel | radca prawny

Radca prawny od 2015 r. Ukończył prawo oraz administrację na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aplikację radcowską odbył przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Praktykę prawniczą rozpoczął w kwietniu 2010 r. Specjalizuje się w zakresie odpowiedzialności karnej związanej z szeroko pojętym obrotem gospodarczym.

Brał udział jako obrońca bądź pełnomocnik w wielu postępowaniach karnych dotyczących przekroczenia uprawnień bądź niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, oszustw czy też przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym, w tym przestępstw obejmujących działania na szkodę podmiotów gospodarczych.

Uczestnik konferencji naukowych zarówno o zasięgu ogólnopolskim, jak i międzynarodowym. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu m. in. prawa karnego materialnego oraz procesowego. Do jego zainteresowań zawodowych należą prawo karne materialne, prawo karne procesowe oraz prawo gospodarcze. Posiada duże doświadczenie w reprezentacji osób w postępowaniach karnych gospodarczych.

Prowadził zajęcia dydaktyczne w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był także uczestnikiem międzynarodowych projektów badawczych w ramach grantów przyznawanych przez Narodowe Centrum Nauki.