t. 730 136 174 kontakt@smw.legal

Michał Kamiński

aplikant radcowski

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych. Absolwent studiów prawniczych oraz filozoficznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Praktykę prawniczą rozpoczął w maju 2016 r. Specjalizuje się w prawie cywilnym, postępowaniu cywilnym oraz w prawie spółek handlowych. Pracował w międzynarodowych korporacjach, gdzie zajmował się rewizją kontraktów w zakresie umów z dziedziny IT oraz powiązanej z nimi dokumentacji.

W SMW Legal zajmuje się bieżącą obsługą prawną Klientów kancelarii, w tym Klientów zagranicznych, w sporach sądowych.

W okresie studiów brał czynny udział w stowarzyszeniach naukowych, między innymi jako członek zarządu stowarzyszenia Doxotronica. Organizował spotkania oraz projekty związane z szeroko rozumianym zagadnieniem prawa w kulturze.

Naukowo zajmuje się zagadnieniami filozofii analitycznej, w tym w szczególności metafizyką analityczną oraz filozofią języka. Pracę magisterską z prawa (pt.: Global Pluralism), a także z filozofii (pt.: New Approaches to the Modal Argument) napisał w języku angielskim – dotyczy ona argumentu modalnego D. Chalmersa (tzw. argument z “Zombie”), przeciwko fizykalizmowi (materializmowi). Interesuje się szeroko rozumianą kulturą, w tym zwłaszcza filmem oraz muzyką poważną.