t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

ARTYKUŁ DLA SZEFA SPRZEDAŻY

ROZWIĄZANIA DLA PRACODAWCÓW W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19

W numerze 51/2020 czasopisma Szef Sprzedaży ukazał się artykuł Adrianny Suszyło pt.: „Przeciwdziałanie skutkom pandemii SARS-COV-2 – rozwiązania dla pracodawców”.

W artykule omówione zostały zagadnienia związane ze zmianami w sposobie organizacji pracy konieczne do przeprowadzenia z uwagi na występowanie pandemii COVID-19. Artykuł odnosi się do zmian w prawie, spowodowanych wprowadzeniem na terenie Polski stanu epidemii oraz skutków jakie te zmiany wywołują dla branży sprzedażowej oraz zawiera wskazówki dla managerów sprzedaży, dotyczące zmian w organizacji pracy oraz w zarządzaniu zespołem. Ponadto poruszona została tematyka dotycząca pracy zdalnej oraz zmian związanych z  przejściem na ten tryb pracy.

Artykuł wspomina również o finansowanych ze środków publicznych programach pomocy dla przedsiębiorców, dofinansowaniach do wynagrodzeń pracowników oraz dodatkowym zasiłku opiekuńczym, przyznawanym pracownikom-rodzicom w związku z zamknięciem szkół, przedszkoli lub innych placówek opiekuńczo-wychowawczych.

następny artykuł