t. 730 136 174 kontakt@smw.legal

Po godzinach

Nasza pasja

Dla nas prawo to sztuka. Nasi prawnicy nie ograniczają się do pracy zawodowej. Rozwijają się naukowo, działają społecznie i dzielą się swoją wiedzą szkoląc, udzielając się na konferencjach oraz prowadząc zajęcia dydaktyczne.

Nasze osiągnięcia

Kamil Stolarski, prowadzi działalność naukową z zakresu prawa rzymskiego i prawnoporównawczego. Bada kierunki rozwoju prawa cywilnego, przede wszystkim proces dekodyfikacji. Jest absolwentem studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji, gdzie przygotowuje pracę doktorską. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia buildingSMART Polska oraz współtwórcą Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej. Prowadził zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, Akademii Sztuki Wojennej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechnice Warszawskiej i Sopockiej Szkole Wyższej.

Konrad Majewskipoza studiami prawniczymi ukończył dodatkowo studia licencjackie z zakresu gospodarki nieruchomościami. Brał udział w  studiach podyplomowych z zakresie modelowania informacji budowlanych (BIM) na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Prowadził zajęcia dydaktyczne na Akademii Sztuki Wojennej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechnice Warszawskiej i Sopockiej Szkole Wyższej. Reprezentuje SMW Legal w ramach prac legalROOM Stowarzyszenia buildingSMART Polska.

Wielu prawników kancelarii skończyło dodatkowo studia nieprawnicze (Michał Kamiński filozofię) bądź uczestniczy w wyspecjalizowanych studiach prawniczych (Elżbieta Łoza z zakresu prawa własności intelektualnej).

Kancelaria jest członkiem korporacyjnym Stowarzyszenia buildingSMART Polska, gdzie jej przedstawiciele pracują na rzecz cyfryzacji budownictwa w Polsce. Działamy w ramach krakowskiego BIM Klastra oraz Izby Zaangażowanego Biznesu (ogólnopolskiej izby gospodarczej). Jesteśmy dumnym członkiem Wisła Biznes – środowiska przedsiębiorców wspierających klub piłkarski Wisła Kraków.

Prawnicy kancelarii uczestniczą corocznie w licznych konferencjach branżowych i przygotowują artykuły do prasy specjalistycznej.