t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

„FRANKOWICZE” – SPŁATA RAT KREDYTU

WSTRZYMANIA OBOWIĄZKU PŁATNOŚCI RAT NA CZAS TRWANIA PROCESU

Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że kredytobiorcy „frankowi”, którzy sądzą się z bankiem, a jednocześnie zapłacili już w ratach tyle, ile pożyczyli od banku, nie muszą w czasie trwania procesu uiszczać kolejnych rat kredytu.

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał przełomowe postanowienie, które może mieć wpływ na linię orzeczniczą także w innych sprawach „frankowych”.

Sędziowie z tzw. „wydziału frankowego” Sądu Okręgowego w Warszawie rozpatrzyli na korzyść „frankowiczów” pierwsze zażalenie banku (konkretnie – Santander Banku) na decyzję o zabezpieczeniu w postaci wstrzymania obowiązku płatności rat na czas trwania procesu z bankiem. Decyzja została utrzymana w mocy. Oznacza to, że do końca sporu z bankiem kredytobiorcy nie muszą spłacać rat kredytu.

Dotychczas tzw. wnioski o zabezpieczenie powództwa nie były regularnie akceptowane przez sądy. Orzeczenie sędziów z wydziału frankowego może to jednak zmienić, a tym samym może zniechęcić banki do przeciągania postępowań.

Najczęstsze w ostatnich miesiącach rozstrzygnięcia w sądach w sprawach „frankowych” dotyczą unieważnienia umowy kredytowej. Wówczas powstają dwa niezależne od siebie roszczenia. Kredytobiorca może żądać zwrotu wszystkich kwot wpłaconych bankowi, ten z kolei może wystąpić wobec „frankowicza” z roszczeniem
o zwrot kwoty wypłaconego kredytu.

Zawieszenie obowiązku płatności rat na czas trwania procesu – szczególnie
w przypadku, gdy kredytobiorca wpłacił już równowartość otrzymanego kredytu – oznacza, że nie powiększa się kwota, której zwrotu od banku będzie mógł oczekiwać kredytobiorca, gdy umowa kredytowa zostanie unieważniona.

Jednakże jeżeli sąd zdecyduje, że umowa kredytowa jest ważna, bank będzie miał prawo do naliczenia odsetek kapitałowych za okres „zamrożenia” rat.

następny artykuł