t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

RUSZA KRAJOWY REJESTR ZADŁUŻONYCH

KRZ JAKO POWSZECHNIE DOSTĘPNY NOWOCZESNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY

Pod koniec 2018 roku Sejm uchwalił ustawę o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, która pierwotnie miała wejść w życie z dniem 1 grudnia 2020 roku. Po wielu przeszkodach, ustawa ta wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 roku. KRZ będzie stanowił bazę wiedzy o niewypłacalności oraz zagrożeniu niewypłacalnością podmiotów.

KRZ, czyli Krajowy Rejestr Zadłużonych zostanie uruchomiony wraz z początkiem grudnia. Zastąpi on dotychczasowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych i będzie zawierał informacje istotne dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

System ten jest powszechny, co oznacza, że każdy ma do niego dostęp. Jednak należy mieć na uwadze, iż niektóre dane będą widoczne tylko dla stron postępowania. Natomiast portal ten, nie jest komercyjny, toteż nie będzie on się wiązał z opłatami.

Nowy rejestr ma w szczególności ujawnić szereg informacji o niewypłacalności bądź zagrożeniu niewypłacalnością danego podmiotu. I będzie zawierał takie informacje jak m.in.:

– czy dana firma znajduje się w postępowaniu upadłościowym bądź restrukturyzacyjnym;

– osoby objęte upadłością konsumencką;

– osoby, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne;

–  osoby, które są dłużnikami alimentacyjnymi;

– orzeczenia dotyczące zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Rejestr nie będzie zawierał natomiast informacji o dłużnikach, którzy mają opóźnienia w spłacaniu swoich aktualnych zobowiązań, z wyjątkiem osób, wobec których wszczęto postępowanie upadłościowe.

następny artykuł