t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

ZMIANY W SKŁADANIU WNIOSKÓW DO KRS

JAK PO NOWELIZACJI USTAWY O KRS POPRAWNIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

W dniu 1 lipca 2021 roku zaczęła obowiązywać nowa wersja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 112 ze zm.). Na jej mocy doszło do przełomowego przejścia na całkowitą informatyzację w postępowaniu rejestrowym – co do zasady, wnioski papierowe nie będą od tej pory przez Sąd w ogóle rozpatrywane.

Wejście w życie nowelizacji wprowadza postępowanie rejestrowe w XXI wiek. Jeśli przedsiębiorca będzie zobowiązany do złożenia wniosku do KRS (wniosek o wpis bądź zmianę wpisu), wówczas musi go złożyć w formie elektronicznej przez dedykowany do tego Portal Rejestrów Sądowych. Co ważne, w art. 19 ust. 2 ustawy o KRS zostało użyte słowo „wyłącznie” co przesądza o tym, że od teraz nie można składać wniosków w postaci papierowej. Jeśli jednak przedsiębiorca omyłkowo złożył wniosek w tradycyjnej wersji, wówczas pozostaje on bez rozpoznania przez Sąd. Należy podkreślić, iż wnioski złożone przed 1 lipca 2021 roku będą rozpatrywane jak dotychczas.

Aby skutecznie złożyć taki wniosek, trzeba uzupełnić e-formularz dostępny na stronie internetowej Portalu Rejestrów Sądowych. Dostęp do nich będzie możliwy po zarejestrowaniu się. By to zrobić należy mieć kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty. Co istotne, taki wniosek może zostać złożony zarówno przez osoby mogące reprezentować spółkę jak również przez profesjonalnych pełnomocników.

Natomiast warto wspomnieć, iż podmioty podlegające wpisowi wyłącznie do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz SP ZOZ wciąż posiadają wybór i mogą dokonać złożenia wniosku w papierowej formie.

Podmioty podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców będą również zobowiązane do składania dokumentów finansowych wyłącznie on-line przez zakładkę w systemie Portalu Rejestrów Sądowych „Bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych”.

Nie należy bać się zmiany, która właśnie nadeszła. Portal Rejestrów Sądowych umożliwia w łatwy i przystępny sposób złożenie wniosku. Na samej stronie internetowej zamieszczonych jest wiele instrukcji, które niewątpliwie pomogą zagubionym przedsiębiorcom. Dodatkowo, system nie działa w sposób automatyczny. W każdej chwili użytkownik może zapisać swój formularz jako wersję roboczą i w dowolnym momencie do niej powrócić, by ostatecznie wysłać poprawną wersję.


następny artykuł