t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal
REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW WYŁĄCZNIE PRZEZ INTERNET

REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW WYŁĄCZNIE PRZEZ INTERNET

S24 A PORTAL REJESTRÓW SĄDOWYCH Z dniem 1 lipca 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy  z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 112 z późn. zm.). Od tego momentu wnioski dotyczące podmiotów podlegających wpisowi do...

ZMIANY W SKŁADANIU WNIOSKÓW DO KRS

ZMIANY W SKŁADANIU WNIOSKÓW DO KRS

JAK PO NOWELIZACJI USTAWY O KRS POPRAWNIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK? W dniu 1 lipca 2021 roku zaczęła obowiązywać nowa wersja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 112 ze zm.). Na jej mocy doszło do przełomowego przejścia na całkowitą informatyzację w...

WYBÓR PRAWA W UMOWIE O PRACĘ

WYBÓR PRAWA W UMOWIE O PRACĘ

ORZECZENIE TSUE ROZWIEWA WĄTPLIWOŚCI Dnia 15 lipca 2021 roku zapad wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (C-152/20), w którym Trybunał orzekł jednoznacznie, iż pracodawca może w umowie wybrać prawo, któremu podlegać będzie stosunek pracy i wystarczy przy...

PROJEKT PRAWA HOLDINGOWEGO – ZASADNICZE MOTYWY

PROJEKT PRAWA HOLDINGOWEGO – ZASADNICZE MOTYWY

ZNACZENIE NOWEGO PRAWA DLA ŁADU KORPORACYJNEGO I PROWADZENIA BIZNESU 17 sierpnia 2021 roku Rada Ministrów przyjęła projekt zmian Kodeksu Spółek Handlowych, przedłożony przez Ministra Aktywów Państwowych. Niezależnie od tego w jakim kształcie projekt ujrzy światło...

REAL ESTATE INVESTMENT TRUST W POLSCE

REAL ESTATE INVESTMENT TRUST W POLSCE

PROPOZYCJE UREGULOWAŃ Real Estate Investment Trust są to fundusze wspólnego inwestowania lokujące powierzone aktywa w nieruchomości. Idea REITów ma swoje korzenie w USA, następnie przyjęła się w krajach na całym świecie w zróżnicowanych formach. W Polsce brak jest...

ZAKAZ ZBYWANIA LUB OBCIĄŻANIA NIERUCHOMOŚCI

ZAKAZ ZBYWANIA LUB OBCIĄŻANIA NIERUCHOMOŚCI

ROZSTRZYGNIĘTA KOLEJNA WĄTPLIWOŚĆ Sąd Najwyższy w dniu 16 czerwca 2021 r. rozstrzygnął kolejną wątpliwość interpretacyjną, wydając uchwałę "siódemkową" w sprawie III CZP 60/19, w której stwierdził, że osoba, na rzecz której ustanowiono zakaz zbywania lub obciążania...