t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal
USTAWA O OCHRONIE SYGNALISTÓW

USTAWA O OCHRONIE SYGNALISTÓW

SYGNALIŚCI A PRZEDSIĘBIORCY Konieczność implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. Dyrektywa o ochronie sygnalistów) obliguje polski rząd do...

KRAJOWY SYSTEM E-FAKTUR

KRAJOWY SYSTEM E-FAKTUR

FAKTURY TYLKO ELEKTRONICZNIE Następuje stopniowe przejście na elektroniczną formę faktur. Wraz z początkiem 2022 roku uruchomiony zostanie Krajowy System e-Faktur (KSeF), z którego korzystanie będzie początkowo dobrowolne. Od stycznia 2023 roku wystawianie e-faktur...

TRANSGRANICZNE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁEK

TRANSGRANICZNE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁEK

UCZESTNICTWO PRACOWNIKÓW W SPÓŁCE POWSTAŁEJ W WYNIKU TRANSGRANICZNEGO PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zgłosiło nowy projekt ustawy o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia...

REJESTRACJA SPÓŁKI TYLKO Z UPRAWNIENIAMI

REJESTRACJA SPÓŁKI TYLKO Z UPRAWNIENIAMI

DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA I OSOBY UPRAWNIONE W związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zmianie uległ charakter świadczenia szeregu usług na rzecz spółek lub trustów. Od dnia 31 października 2021 roku m.in. rejestracja...

IMPLEMENTACJA DYREKTYWY O TREŚCIACH CYFROWYCH

IMPLEMENTACJA DYREKTYWY O TREŚCIACH CYFROWYCH

ZMIANY PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH RĘKOJMI Celem projektu jest implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady. Istotą zmian, związanych z implementacją dyrektywy, jest wyodrębnienie gwarancji i rękojmi konsumenckiej oraz umieszczenie ich w ustawie o prawach...

POPRAWKI USTAWY O ZATORACH PŁATNICZYCH

POPRAWKI USTAWY O ZATORACH PŁATNICZYCH

ROZSZERZENIE OBOWIĄZKU SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ O STATUSIE PRZEDSIĘBIORSTWA Wprowadzona dwa lata temu ustawa „antyzatorowa” okazuje się być nieskuteczna w praktyce. Projekt nowelizacji zmienia kształt obowiązku składania sprawozdań o praktykach płatniczych. Sam termin na...

TOKENIZACJA – SZANSA DLA WIZJONERÓW

TOKENIZACJA – SZANSA DLA WIZJONERÓW

SPOSÓB DOTARCIA DO KLIENTA I INWESTORA Rynek finansowy poza wszelkimi zaletami posiada również poważne wady, uwypuklające się w gospodarce opartej na postępującej personalizacji produktów, także finansowych. Zasada „numerus clausus” papierów wartościowych, stanowi, iż...

NOWE PRAWO HOLDINGOWE

NOWE PRAWO HOLDINGOWE

PRZEŁAMANIE ZASADY ODRĘBNOŚCI PRAWNEJ SPÓŁEK W Sejmie procedowana jest ustawa o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych wprowadzająca instytucję wiążącego polecenia. Będzie prowadziła ona do zmiany odpowiedzialności menadżerskiej za decyzje biznesowe oraz wpłynie na...

POLSKI ŁAD A TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE

POLSKI ŁAD A TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE

WPŁYW NOWELIZACJI USTAWY O VAT I PRAWA BANKOWEGO Transakcje łańcuchowe to transakcje, które odbywają się między co najmniej trzema podmiotami, w których występuje podmiot wysyłający, pośrednik lub pośrednicy, oraz podmiot docelowy. Polski Ład przyczyni się do zmian w...