t. 730 136 174 kontakt@smw.legal
NOWELIZACJA PRAWA BUDOWLANEGO – PROJEKT BUDOWLANY

NOWELIZACJA PRAWA BUDOWLANEGO – PROJEKT BUDOWLANY

UCZEGO DOTYCZĄ ZMIANY? Szeroka nowelizacja Prawa budowlanego wprowadziła istotne zmiany w przedmiocie między innymi projektu budowlanego. Od 19 września 2020 roku projekt budowlany składa ma się obowiązkowo z trzech części: projektu zagospodarowania działki lub...

ZMIANY DOTYKAJĄCE WIELU POLAKÓW PRACUJĄCYCH ZA GRANICĄ

ZMIANY DOTYKAJĄCE WIELU POLAKÓW PRACUJĄCYCH ZA GRANICĄ

ULGA ABOLICYJNA W Polsce zgodnie z rozwiązaniami wypracowanymi przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju są stosowane dwie metody unikania podwójnego opodatkowania w związku z dochodami osiąganymi za granicą: wyłączenie z progresją i proporcjonalnie...

ZMIANY PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

ZMIANY PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

CZEGO DOTYCZĄ ZMIANY? Wraz z początkiem 2021 r. wejdą w życie zmiany dotyczące objęcia spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). W przeciwieństwie do obecnego stanu prawnego podatek dochodowy zapłacą nie tylko wspólnicy, lecz dodatkowo sama...

REJESTR UMÓW O DZIEŁO W ZUS-IE

REJESTR UMÓW O DZIEŁO W ZUS-IE

NOWY OBOWIĄZEK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Artykuł 22 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz...

PROJEKT NOWEJ ULGI PODATKOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORSTW

PROJEKT NOWEJ ULGI PODATKOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORSTW

ULGA NA ROBOTYZACJĘ Ministerstwo Finansów razem z Ministerstwem Rozwoju przygotowują projekt nowej ulgi podatkowej na robotyzację. Ulga początkowo miała obowiązywać w latach 2021 – 2025. Jednak już teraz wiadomo, że projekt zostanie najprawdopodobniej przesunięty w...

NOWA USTAWA O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

NOWA USTAWA O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

ZMIANA W BRANŻY E-COMMERCE 1 lipca 2021 roku wejdzie w życie istotna zmiana dla osób działających w branży e-commerce. Ustawa o podatku od towarów i usług, potocznie nazywana ustawą VAT, zostanie zmieniona i dostosowana do nowego unijnego pakietu e-commerce. Zmian...

NOWE REGULACJE PRAWA CYWILNEGO I KONSUMENCKIEGO

NOWE REGULACJE PRAWA CYWILNEGO I KONSUMENCKIEGO

SPRZEDAŻ B2C Już 1 stycznia 2021 roku wchodzą w życie nowe regulacje prawa cywilnego i konsumenckiego, które przyznają część praw zagwarantowanych dotychczas konsumentom osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą.  Nowe przepisy dotyczą przedsiębiorców...

ZMIANY W PRAWIE BUDOWLANYM

ZMIANY W PRAWIE BUDOWLANYM

PACZKOMATY, BILETOMATY I BANKOMATY Prawo budowlane wyłączyło urządzenia takie jak paczkomaty, biletomaty czy bankomaty z konieczności zgłoszenia odpowiedniemu organowi zamiaru ich posadowienia, a także uzyskania pozwolenia na budowę. Nowelizacja wprost przesądza,...