t. 730 136 174 kontakt@smw.legal
PIP A UMOWY O PRACĘ

PIP A UMOWY O PRACĘ

PRACE NAD PROJEKTEM USTAWY Obecnie w Sejmie trwają prace nad projektem ustawy, który przewiduje znaczne poszerzenie uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy. Jeśli proponowane zmiany wejdą w życie, PIP będzie uprawniony do zmiany każdej umowy cywilnoprawnej oraz B2B...

SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE – WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE – WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

ZMIANY ZWIĄZANE Z WYROKIEM TK W wyroku z dnia 10 czerwca 2020 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności art. 4  nowelizacji z 20 lipca 2017 r. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, obowiązującej od 9 września 2017 r. Jeden z przepisów, który pozbawił...

UPROSZCZONA RESTRUKTURYZACJA DO 30 LISTOPADA 2021R.

UPROSZCZONA RESTRUKTURYZACJA DO 30 LISTOPADA 2021R.

UPROSZCZONA RESTRUKTURYZACJA Możliwość dokonania obwieszczenia o otwarciu uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu została przedłużona z 30 czerwca 2021 r. do 30 listopada 2021r. Już od 1 grudnia 2021 r. mają wejść w życie przepisy nowelizujące ustawę prawo...

WYROBY MEDYCZNE

WYROBY MEDYCZNE

UNIJNE ROZPORZĄDZENIE Od końca maja obowiązuje unijne rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych (rozporządzenie 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r.). Przepisy rozporządzenia obowiązują wprost, ale tak jak rozporządzenie RODO powinny zostać wdrożone w naszym kraju....

PROKURATORSKIE DEPOZYTY

PROKURATORSKIE DEPOZYTY

WSTRZYMANIA OBOWIĄZKU PŁATNOŚCI RAT NA CZAS TRWANIA PROCESU Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez Prokuraturę, a także związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych Prokuratury, nie będą...

„FRANKOWICZE” – SPŁATA RAT KREDYTU

„FRANKOWICZE” – SPŁATA RAT KREDYTU

WSTRZYMANIA OBOWIĄZKU PŁATNOŚCI RAT NA CZAS TRWANIA PROCESU Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że kredytobiorcy „frankowi”, którzy sądzą się z bankiem, a jednocześnie zapłacili już w ratach tyle, ile pożyczyli od banku, nie muszą w czasie trwania procesu uiszczać...

REJESTRACJA ZNAKU TOWAROWEGO

REJESTRACJA ZNAKU TOWAROWEGO

ZNAK TOWAROWY W BRANŻY E-COMMERCE Prawnicy SMW Legal reprezentowali przedsiębiorcę z branży e-commerce w uzyskaniu prawa ochronnego na znak towarowy. Procedura przebiegła sprawnie i pomyślnie dla naszego Klienta. Dzięki rejestracji reprezentowany przez nas...

OTWARCIE BIURA SMW LEGAL W POZNANIU

OTWARCIE BIURA SMW LEGAL W POZNANIU

SUKCES KANCELARII Otwieramy biuro SMW Legal w Poznaniu! Jest to bardzo ważna chwila dla naszej kancelarii. Z radością chcielibyśmy poinformować o otwarciu biura w Poznaniu. Jest to kolejny krok w rozwoju SMW Legal, który pozwoli nam na usprawnienie pracy....