t. 730 136 174 kontakt@smw.legal
ZMIANY W OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI

ZMIANY W OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI

CEL NOWELIZACJI W lutym 2021 roku Prezydent podpisał nowelizację ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Celem zmiany jest dostosowanie przepisów prawa polskiego do przyjętej przez Unię Europejską regulacji stanowiących wynik przeglądu...

USTAWA O FUNDACJI RODZINNEJ

USTAWA O FUNDACJI RODZINNEJ

NOWA INSTYTUCJA PRAWNA Projekt ustawy o fundacji rodzinnej przewiduje wprowadzenie do porządku prawnego nowej instytucji – tzw. fundacji rodzinnej, która ma być odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez przedsiębiorców, m.in. poprzez umożliwienie wielopokoleniowej...

OPRACOWANIE DLA BRANŻY GASTRONOMICZNEJ

OPRACOWANIE DLA BRANŻY GASTRONOMICZNEJ

OBOSTRZENIA DLA GASTRONOMII Rada Ministrów wprowadziła wiele obostrzeń i nakazów. Restrykcje uderzyły w wiele branż, w tym w szczególności gastronomiczną i hotelarską. Mimo wszystko wielu przedsiębiorców decyduje się na otwarcie swoich lokali. Pojawia się wiele pytań...

ZWIĘKSZENIE OCHRONY INWESTORÓW W UE

ZWIĘKSZENIE OCHRONY INWESTORÓW W UE

DYREKTYWA MIFID II Uproszczenie procedur inwestycyjnych i zwiększenie ochrony inwestorów, w szczególności tych nie będących profesjonalistami to najważniejsze cele zmian w dyrektywie o rynkach instrumentów finansowych (MiFID II). Podpisany projekt aktu został...

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

IV ETAP WDROŻENIA PPK Pracownicze Plany Kapitałowe od 1 stycznia 2021 r. objęły także pracodawców z ostatniego, tzw. IV etapu wdrożenia, zatrudniających poniżej 20 osób oraz jednostki sektora finansów publicznych bez względu na liczbę zatrudnionych. Pracodawcy...

PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA – RODZAJE WKŁADÓW

PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA – RODZAJE WKŁADÓW

RODZAJE WKŁADÓW NA POKRYCIE AKCJI Prosta spółka akcyjna ma zrewolucjonizować prowadzenie działalności gospodarczej, wykorzystując model spółki kapitałowej. Przełomową zmianą jest możliwość wniesienia nowego rodzaju wkładów niepieniężnych. Na pokrycie akcji prostej...

PODATEK OD SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

PODATEK OD SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

WYROK TSUE ORAZ ZASADY OPODATKOWANIA Trybunał Sprawiedliwości UE w dniu 16 marca 2021 r. w sprawie C-562/19 P (Komisja/Polska), uznał, że polski podatek od sprzedaży detalicznej nie narusza prawa Unii w dziedzinie pomocy państwa. Tym samym Trybunał oddalił odwołanie...

DEWELOPERSKI FUNDUSZ GWARANCYJNY

DEWELOPERSKI FUNDUSZ GWARANCYJNY

NOWY SPOSÓB OCHRONY KUPUJĄCYCH Idea powołania Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego pojawiała się już w przeszłości, jednak dopiero teraz może się ziścić. W dniu 17 marca 2021 r. odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego...