t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal
POLSKI ŁAD – NOWE ZASADY OPODATKOWANIA NAJMU

POLSKI ŁAD – NOWE ZASADY OPODATKOWANIA NAJMU

ZMIANY W NAJMIE PRYWATNYM I AMORTYZACJI „Polski Ład” podpisany został przez Prezydenta Andrzeja Dudę 15 listopada 2021 roku. Ustawa wprowadza zasadnicze zmiany w opodatkowaniu najmu prywatnego. Podatnicy zostaną pozbawieni możliwości wyboru formy opodatkowania, a...

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ A DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ A DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

SZCZEGÓLNE TERMINY PRZEDAWNIENIA, SPOSOBY OBLICZANIA 31 grudnia 2021 roku przedawnią się niezapłacone faktury za 2019 rok dotyczące np. umów sprzedaży, świadczenia usług i umów o dzieło. Należności nie przepadną, w przypadku gdy przedsiębiorcy zdecydują się na...

RUSZA KRAJOWY REJESTR ZADŁUŻONYCH

RUSZA KRAJOWY REJESTR ZADŁUŻONYCH

KRZ JAKO POWSZECHNIE DOSTĘPNY NOWOCZESNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY Pod koniec 2018 roku Sejm uchwalił ustawę o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, która pierwotnie miała wejść w życie z dniem 1 grudnia 2020 roku. Po wielu przeszkodach, ustawa ta wchodzi w życie z dniem 1...

REGULACJA UMOWY REZERWACYJNEJ

REGULACJA UMOWY REZERWACYJNEJ

UMOWA REZERWACYJNA WEDŁUG NOWEJ USTAWY DEWELOPERSKIEJ Dotychczas umowa rezerwacyjna zawierana pomiędzy kupującym a deweloperem nie była uregulowana w żadnym przepisie prawa. Na mocy nowej ustawy deweloperskiej, która została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 30 czerwca 2021...

ZMIANY W PRAWIE PRACY OD 2022 ROKU

ZMIANY W PRAWIE PRACY OD 2022 ROKU

PRACODAWCY I PRACOWNICY W NOWYM STANIE PRAWNYM Od stycznia 2022 roku wchodzi w życie szereg istotnych zmian w przepisach z zakresu prawa pracy. Zmianie ulegnie definicja pracownika, liczne zmiany podatkowe przewidziane w Nowym Ładzie wpłyną na kształtowanie stosunków...

USTAWA O OCHRONIE SYGNALISTÓW

USTAWA O OCHRONIE SYGNALISTÓW

SYGNALIŚCI A PRZEDSIĘBIORCY Konieczność implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. Dyrektywa o ochronie sygnalistów) obliguje polski rząd do...

KRAJOWY SYSTEM E-FAKTUR

KRAJOWY SYSTEM E-FAKTUR

FAKTURY TYLKO ELEKTRONICZNIE Następuje stopniowe przejście na elektroniczną formę faktur. Wraz z początkiem 2022 roku uruchomiony zostanie Krajowy System e-Faktur (KSeF), z którego korzystanie będzie początkowo dobrowolne. Od stycznia 2023 roku wystawianie e-faktur...

TRANSGRANICZNE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁEK

TRANSGRANICZNE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁEK

UCZESTNICTWO PRACOWNIKÓW W SPÓŁCE POWSTAŁEJ W WYNIKU TRANSGRANICZNEGO PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zgłosiło nowy projekt ustawy o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia...

REJESTRACJA SPÓŁKI TYLKO Z UPRAWNIENIAMI

REJESTRACJA SPÓŁKI TYLKO Z UPRAWNIENIAMI

DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA I OSOBY UPRAWNIONE W związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zmianie uległ charakter świadczenia szeregu usług na rzecz spółek lub trustów. Od dnia 31 października 2021 roku m.in. rejestracja...